To årlige besøg sætter struktur på lovpligtige eftersyn

En fast serviceaftale om lovpligtige eftersyn sikrer struktur og frigør tid for Holger Christiansen A/S, der producerer autoelektriske komponenter. En del af produktionen foregår på fabrikken i Esbjerg, og her lægger Integos teknikere vejen forbi to gange årligt for at gennemføre og dokumentere de lovpligtige eftersyn.

Holger Christiansen A/S, som er en del af Bosch-Gruppen, har et erklæret mål om at være Europas førende leverandør af autoelektriske produkter. Det betyder, at Holger Christiansen A/S lægger stor vægt på kvalitet gennem hele processen fra produktion frem til det færdige produkt, og det kræver stabile arbejdsgange samt løbende eftersyn af maskiner og andet udstyr. Nogle eftersyn gennemføres ud fra interne standarder, mens andre skal følge myndighedernes stadig strengere krav til bygninger, udstyr og materiel. For at holde snor i de mange eftersyn og for at kunne fokusere 100 procent på kerneforretningen har Holger Christiansen A/S indgået en serviceaftale med Intego. To gange om året kigger Integos teknikere forbi virksomheden for at sikre strukturen på de lovpligtige eftersyn.

Opdateret viden og fornyet overblik

Der er krav om lovpligtige eftersyn inden for en lang række områder, og dem er Holger Christiansen A/S ligesom alle andre danske virksomheder forpligtet til at sætte sig grundigt ind i. Både bygninger, udstyr og materiel er omfattet af lovgivningen, og kravene fremgår blandt andet af Stærkstrømsbekendtgørelsen, Bygningsreglementet og Beredskabslovgivning-en.

"Som en del af serviceaftalen med Intego har vi fået en grundig vejledning i, hvilke eftersyn der er underlagt lovgivning. Vi har fået opdateret vores viden på området, og det har givet et fornyet overblik", fortæller Vita Zenner, Tecnical Equipment Manager hos Holger Christiansen A/S.

Alt fra husholdningsmaskiner til el-værktøj tjekkes

Aftalen med Intego omfatter lovpligtige eftersyn af Holger Christiansen A/S' elværktøj, men også eftersyn af blandt andet køleskabe og kaffemaskiner.

"Vi har valgt at lade eftersyn af husholdningsmaskiner indgå i serviceaftalen, fordi det statistisk set er her spontane brande opstår, og det vil vi naturligvis gøre alt for at forebygge", fortæller Vita Zenner.

Læs også: "5 oversete redskaber, som er underlagt lovpligtige eftersyn"

Ved hvert lovpligtigt eftersyn, som gennemføres to gange årligt, kontrolleres alle boremaskiner, vinkelslibere og andet el-værktøj for at sikre, at de lever op til myndighedskrav. Viser der sig at være fejl eller mangler på nogle af de 250-300 stykker værktøj, bliver de defekte dele straks sorteret fra.

"Konstaterer vi en fejl, sørger den ansvarlige tekniker for, at Holger Christiansen A/S' elektrikere får besked, så de kan udbedre fejlen, før værktøjet igen tages i brug", fortæller Elvin Engelund, projektleder hos Intego.
Nogle reparationer står virksomheden selv for, mens andre gennemføres af Integos specialuddannede medarbejdere. Efter hvert eftersyn modtager Holger Christiansen A/S en rapport både i print og via Integos webportal og kan herved dokumentere, at alle eftersyn er gennemført til tiden og i henhold til lovkrav.

Læs også: "Saml din dokumentation på én portal – og få styr på de lovpligtige eftersyn"

Serviceaftale giver ro og frigør arbejdstid

Det kan være både omkostningstungt og ressourcekrævende for virksomheder selv at sikre det overblik og den specialisering, som er nødvendig for at gennemføre de lovpligtige eftersyn. Mange af eftersynene kræver autoriserede teknikere, som løbende skal uddannes for at være på forkant med udviklingen i lovgivningen.

"Samarbejdet med Intego sikrer os en effektiv håndtering af de lovpligtige eftersyn, og vi har fået frigjort arbejdstid og fået mere ro, fordi vi samtidig slipper for det administrative arbejde med at styre dokumentationen." fortæller Vita Zenner.

  • Fakta
    • Holger Christiansen A/S, som producerer autoelektriske komponenter, blev grundlagt i 1963.
    • I dag er virksomheden et selskab under Bosch-Gruppen, som tæller mere end 300.000 ansatte på verdensplan. 
    • Holger Christiansen A/S beskæftiger selv cirka 350 ansatte i Esbjerg