Intego sætter struktur på lovpligtige eftersyn

Siden Holger Christiansen A/S blev grundlagt i 1963, er virksomheden vokset fra at være en lokal grossist til en international producent af autoelektriske komponenter. En del af produktionen foregår på fabrikken i Esbjerg, og her lægger Integos teknikere vejen forbi to gange årligt for at sætte struktur på de lovpligtige eftersyn.

Holger Christiansen A/S er i dag et selskab under Bosch-Gruppen, som tæller mere end 300.000 ansatte på verdensplan. Virksomheden beskæftiger selv cirka 350 ansatte i Esbjerg, som alle arbejder for et fælles mål om at være Europas førende leverandør af autoelektriske produkter. Det betyder, at Holger Christiansen A/S lægger stor vægt på kvalitet gennem hele processen fra produktion frem til det færdige produkt, og det kræver stabile arbejdsgange samt løbende eftersyn af maskiner og andet udstyr. Nogle eftersyn gennemføres ud fra interne standarder, mens andre skal følge myndighedernes stadig strengere krav til bygninger, udstyr og materiel.

Et lærerigt forløb

Der er krav om lovpligtige eftersyn inden for en lang række områder, og dem er Holger Christiansen A/S ligesom alle andre danske virksomheder forpligtet til at sætte sig grundigt ind i. Både bygninger, udstyr og materiel er omfattet af lovgivningen, og kravene fremgår blandt andet af Stærkstrømsbekendtgørelsen, Bygningsreglementet og Beredskabslovgivning-en. "Som en del af serviceaftalen med Intego har vi fået en grundig vejledning i, hvilke eftersyn der er underlagt lovgivning. Vi har fået opdateret vores viden på området, og det har givet et fornyet overblik", fortæller Vita Zenner, Tecnical Equipment Manager hos Holger Christiansen A/S.

Specialister i eftersyn

Det er et ganske omfattende stykke arbejde at holde styr på hvilke eftersyn, der skal gennemføres. "Mange virksomheder erkender, at det er både omkostningstungt og ressourcekrævende selv at opretholde det overblik og den specialisering, som er nødvendig for at gennemføre de lovpligtige eftersyn i huset. Det kræver autoriserede teknikere, som løbende skal uddannes for at være på forkant med udvikling-en i lovgivningen.", fortæller Elvin Engelund, Projektleder hos Intego. Aftalen med Intego omfatter lovpligtige eftersyn af Holger Christiansen A/S' elværktøj, men også eftersyn af blandt andet køleskabe og kaffemaskiner. "Vi har valgt at lade eftersyn af husholdningsmaskiner indgå i serviceaftalen, fordi det statistisk set er her spontane brande opstår, og det vil vi naturligvis gøre alt for at forebygge", fortæller Vita Zenner.

Alt udstyr tip top

Ved hvert lovpligtigt eftersyn, som gennemføres to gange årligt, kontrolleres alle boremaskiner, vinkelslibere og andet el-værktøj for at sikre, at de lever op til myndighedskrav. Viser der sig at være fejl eller mangler på nogle af de 250-300 stykker værktøj, bliver de defekte dele straks sorteret fra. "Konstaterer vi en fejl, sørger den ansvarlige tekniker for, at Holger Christiansen A/S' elektrikere får besked, så de kan udbedre fejlen, før værktøjet igen tages i brug", fortæller Elvin Engelund. Nogle reparationer står virksomheden selv for, mens andre gennemføres af Integos specialuddannede medarbejdere.

Frihed til at fokusere

"Samarbejdet med Intego sikrer os en effektiv håndtering af de lovpligtige eftersyn, og vi har fået frigjort arbejdstid og fået mere ro, fordi vi samtidig slipper for det administrative arbejde med at styre dokumentationen." fortæller Vita Zenner. Efter hvert eftersyn modtager Holger Christiansen A/S en rapport både i print og via Integos webportal, og kan herved dokumentere, at alle eftersyn er gennemført til tiden og i henhold til lovkrav.