Fremtidssikret anlæg med visioner om mere 

Hjallerup Fjernvarme trækker både på solenergi, biobrændsel, gas og el for at tilbyde forbrugerne billigst mulig varme. Selvom anlægget er komplekst, sikrer den nye styring og varmepumpe bedst mulig udnyttelse af energikilderne – og det er til gavn for både forbrugerne og klimaet.

Optimeringsarbejdet hos Hjallerup Fjernvarme, der er forbundet med Klokkerholm Fjernvarme, har været en løbende proces siden 2012. Det seneste optimeringstiltag er en varmepumpe, som øger solcelleanlæggets virkningsgrad, så man også kan udnytte solenergien i de kolde vintermåneder. ”Investeringen i varmepumpen er hurtigt tjent ind grundet dens høje virkningsgrad på 160-170 procent. Med varmepumpen kan vi nemlig udnytte solenergien langt bedre – også om vinteren – fordi der ikke er brug for så meget sol for at kunne producere energi af solvarmen,” siger driftsleder Karsten Sønderkær, der har haft Intego med som automationspartner under hele forløbet. Integos projektleder Rene Nyholm Thomsen, der er værkets faste kontaktperson, tilføjer: ”Samtidig med, varmepumpen blev idriftsat, opbyggede vi et nyt akkumuleringsanlæg, som kan indeholde fire dages sol svarende til 400 MW. Til sammenligning bruger et almindeligt parcelhus cirka 20-25 MW om året. Ser man på Klokkerholm, så bruger byen henholdsvis 37 og 15 MW fjernvarme i døgnet på en vinter- og sommerdag, mens Hjallerup by bruger 131 og 50 MW. Derfor skal der nogle gråvejrsdage til inden, tankene er tomme med den lagrede solenergi.”

Forventningen er, at varmepumpen giver en årlig driftsbesparelse på 1,3 mio. kr. grundet bedre udnyttelse af solvarmen og det mindskede varmetab ved den udvidede produktionsperiode. 

Ny styring øger anlæggets konkurrence- dygtighed 

Uanset om det er solenergi, biobrændsel eller en tredje energiform, så er grundstenen i værket optimal styring af energikilderne. Derfor har værket fået en gennemgribende modernisering af SRO-anlægget, som indebærer ny styring, regulering og overvågning af hele anlægget.

”Vores optimeringsønsker er blevet indfriet, og vi har fået et øget overblik, brugervenlig betjening og en fremtidssikker løsning. Anlægget var 20-25 år gammelt, og det var svært at få reservedele. Men nu er komponenterne udskiftet, og vi kan styre hele anlægget fra ét sted. Vi skal nemlig ikke længere ind flere steder for at fejlrette, fordi al overvågning sker via én skærm,” siger Karsten. Fejlretningen kræver heller ikke længere, du er til stede på værket. I dag kommer der bare en alarm via SMS, som beskriver fejlen samt hvilken komponent og lokation, det drejer sig om. ”Vores mål er at give virksomheder et forspring til fremtiden med konkurrencedygtige og grønne løsninger – og det er Hjallerup Fjernvarme et godt eksempel på. De har hele tiden kigget fremad og implementeret de tiltag, det kræver at producere billigst mulig varme. Her sikrer varmepumpen optimal udnyttelse af den billigste og grønneste energikilde – nemlig solen,” indvier Rene. Anlæggets nye interface er opbygget via standardblokke, så det er fremtidssikret og forberedt til udbygning. Næste step kan her være implementering af Integos nye vedligeholds-app, som sikrer fuldt overblik og optimal styring af alle vedligeholdsopgaver.

Varmepumpen optimerer solcelleanlægget

Tiltaget blev iværksat, fordi branchen mister et tilskud til el-produktion på i alt seks mio. kr., og derfor skulle værket producere endnu smartere.

Varmepumpen:
• Er den første af sin art på et fjernvarmeværk.
• Udvider solcelleanlæggets produktionsperiode.
• Reducerer varmetab i transmissionsledningen
mellem de to byer.

Kompetencebredde minimerer spildtid

Integos mangeårige kendskab til anlægget og ekspertise inden for både automation, mekanik og el minimerer Hjallerup Fjernvarmes tid til opgavestyring.

På automationssiden har Intego:
• Varetaget alt styringsmæssigt arbejde på både
solcelleanlægget og akkumuleringstankene.
• Opgraderet værkets samlede SRO-anlæg med
en ny Siemens PLC-styring.
• Implementeret nyt SCADA-system, som sikrer
ensartet interface.
• Løbende vedligeholdt og serviceret
varmeværket.

Standardløsninger som kundetilpasses

Integos fjernvarmekoncept
Komplet standard SRO-system med standard faceplates som tilpasses dit anlægs behov for styring, regulering og overvågning.

OptiNet
Optimerer fremløbstemperaturen i ledningsnettet og reducerer dermed varmeenergiforbruget og det totale CO2-udslip.

Safe Production Network
Sikkerhedsløsning som optimerer IT-sikkerheden i din produktion og gør det svært for uvedkommende at trænge ind på netværket.

Integos servicekoncept
Tilbud om en serviceaftale som en del af et to-talkoncept, der tilpasses dine ønsker og behov, herunder mulighed for integration af:

Vedligeholds-app
App til registrering og styring af løbende eftersyn og vedligehold på anlægskomponenter, f.eks. pumper, ventiler og måleudstyr.

Måle app
App til overvågning af udstyr til at måle temperatur, flow og trykluft, som f.eks. er placeret ved decentrale målestationer.

  • Branchekoncept til fjernvarmeindustrien
  • Branchekoncept til fjernvarmeindustrien

    Driftsoptimering er et daglig fokus hos fjernvarmeværker. Derfor har vi, baseret på den erfaring vi har oparbejdet gennem årene via vores fjernvarmekunder i hele Danmark, udviklet en række standardløsninger til fjernvarmebranchen. 

    Vores standardløsninger sikrer dig en gennemprøvet og driftssikker løsning, som tilpasses dit værks krav og behov – uanset opgavens omfang. Vi har særligt fokus på energioptimering med det formål at gøre hverdagen lettere for driftspersonalet.

  • Automationspartner til fjernvarmeindustrien opbygger akkumuleringsanlæg