Et værdiskabende samarbejde i mere end 20 år

Som Danmarks førende leverandør af kartoffelprodukter og snitgrønt råder Flensted A/S over et omfattende produktionsanlæg. De store maskiner kræver megen service og vedligehold, og i mere end 20 år har en samarbejdsaftale med først Skovlund El og siden Intego A/S været med til at sikre en effektiv og vedvarende produktion af danskernes Flensted favoritter...

Samarbejdet tog sin begyndelse helt tilbage i 1989, hvor Skovlund El blev leverandør af el-tekniske løsninger og services til Flensted fabrikken. I dag, godt to årtier senere, lever aftalen stadig i bedste velgående, blot under et nyt leverandørnavn. I 2008 blev Skovlund El opkøbt af Intego A/S, og det gode og langvarige samarbejde med Flensted føres nu videre i Intego regi.

Serviceaftale frigør ressourcer

Flensted tænker kvalitet frem for alt, og derfor værner virksomheden naturligvis om sin store maskinpark. Af samme årsag har Flensted tegnet en Industri Service Management (ISM) aftale med Intego, som blandt andet omfatter installationseftersyn, termografering, levering af el-materialer o.l. samt gennemførelse af lovpligtige eftersyn. "Tidligere har en del af dette arbejde været udført internt, men med ISM aftalen sparer vi værdifulde medarbejderressourcer, som vi i stedet kan anvende til optimering af vores kerneforretning", fortæller Flemming Guldager, teknisk chef hos Flensted.

For en sikkerheds skyld...

Danske myndigheder stiller store krav til virksomheders personsikkerhed, bygninger, udstyr og materiel – og det samme gør Flensted, som sætter en ære i, at interne processer og produktionsforhold overholder lovmæssige krav. Nogle områder må virksomheden gerne selv kontrollere, men langt størstedelen af de lovpligtige eftersyn skal udføres af autoriserede teknikere, og her rykker Intego ud med kompetent arbejdskraft. Intego er autoriseret på en lang række områder inden for el-teknik og mekanik, og som en del af ISM aftalen varetager Intego al installation og service på Flensteds autorisationskrævende maskiner, tavler og belysningsanlæg. Intego udfører også service på virksomhedens Automatiske Brand Alarmeringsanlæg (ABA) to gange årligt og sørger dermed for, at det omfattende produktionsanlæg er effektivt brandsikret.

Download