Et værdiskabende samarbejde i mere end 20 år

Når Fakta etablerer nye butikker, er det Intego, der gennemfører den interne installation til svagstrøm og netværk. Sådan har det været siden de første butikker så dagens lys i begyndelsen af 1980erne, og det mangeårige samarbejde har været med til at sikre et ensartet og effektivt installationssetup.

Fakta-kæden er ejet af Coop Danmark og består af cirka 380 butikker fordelt over hele Danmark – et antal, som øges løbende. Da de første butikker i sin tid blev etableret, var det HPK-El, der gennemførte installationsarbejdet. I dag, flere årtier senere, lever aftalen stadig i bedste velgående, blot under et nyt leverandørnavn. Samarbejdet er ført videre i Intego-regi, og er udvidet til også at omfatte el-tekniske løsninger og services i forbindelse med nyetablering, modernisering samt den daglige drift.

Engagement vægtes højt

Når en ny Fakta-butik åbner, er det en fast aftale, at Intego lægger vejen forbi for at etablere netværk til kasseterminaler, videoovervågning og kontorfaciliteter samt sikre, at netværket fungerer. Fakta er i markant udvikling, og arbejdet med de mange butikker har givet Intego et unikt kendskab til dagligvarekædens behov. "Det er vores oplevelse, at Integos teknikere har et helt utroligt engagement i vores butikker. Efter mange års samarbejde har Intego en erfaring og viden om kædens tekniske installationer, som matcher vores egen fuldt ud. Hvis deres teknikere opdager uregelmæssigheder også uden for det el-tekniske område, kan vi trygt stole på, at de giver os besked herom", fortæller Henry Mikkelsen, Etableringskonsulent hos Coop Danmark.

El-entreprise på nybyggerier

Samarbejdet mellem Fakta og Intego strækker sig langt ud over svagstrømsinstallation. Flere steder i landet har Intego den totale el-entreprise på dagligvarekædens nybyggeri. "Vi leverer og installerer blandt andet CTS anlæg, belysning, tavler, hovedkabler, nød- og panikbelysning samt varslingsanlæg", fortæller Morten Pedersen, Afdelingsleder hos Intego. Nye butikker er undervejs i Målev, Næstved og Neder Vindinge, og inden for det seneste år har Intego også udført det el-tekniske arbejde i nyetablerede butikker i Thisted, Løgstør, Brande, Bording, Horsens, Tommerup og Årup.

Service og modernisering

Mange Fakta-butikker har eksisteret i en årrække, og derfor er der brug for løbende service, modernisering og opgradering på el-området. "Vi løser både mindre opgaver som reparationer og almindelig vedligehold på installationerne, men er også ofte en del af større renoveringsprojekter, hvor vi med vores erfaring kan komme med input til opbygning og design af butikkerne på det tekniske plan", fortæller Morten Pedersen. Ligeledes vælger Fakta også at gøre brug af Integos ekspertise i tilfælde af mere komplicerede problemstillinger på el-området.

Kontinuitet er et nøgleord

Hos Fakta er man meget glade for det gode og langvarige samarbejde med Intego. "Vi vægter højt, at der er kontinuitet i opgaveløsningen, og derfor betragter vi det også som en væsentlig fordel, at det er de samme erfarne Intego-medarbejdere, som håndterer installationsarbejdet i vores butikker. Det betyder øget effektivitet, uden at kvaliteten kompromitteres. Samtidig har Intego mulighed for at trække på folk fra andre af deres mange afdelinger, som kan assistere det faste team i perioder med spidsbelastning", fortæller Henry Mikkelsen.

En leverandør med branchekendskab

Dagligvarebutikker tjener deres penge på at holde åbent for kunder. Derfor er det også meget vigtigt, at tidsplaner for nyetablering, modernisering og servicetjek overholdes til punkt og prikke. "Når vi har aftalt en tidsplan, overholder vi den, og når vi samarbejder med Intego, er det ikke noget problem. Intego har stor erfaring med vores branche og kender vigtigheden af, at tidsplaner overholdes. Vi kan altid trygt stole på, at de har fuldt fokus på at gennemføre den pågældende opgave til aftalt tid – også selv om det kræver arbejde uden for normal arbejdstid", slutter Henry Mikkelsen.

Download