Effektiv og besparende LED-løsning til Tønder Kommune

175 spritnye LED-gadelygter lyser effektivt og målrettet over et større boligområde i Tønder Kommune. Bag den energibesparende løsning står Intego, som fik opgaven på baggrund af et vellykket samarbejde omkring drift og vedligehold af kommunens gadebelysning.

Gennem næsten fem år har Intego varetaget den daglige drift og vedligehold af Tønder Kommunes gadebelysning. Det velfungerende samarbejde mellem Tønder Kommune og Intego betød, at valget faldt på Intego som samarbejdspartner, da gamle nedslidte armaturer med lysstofrør skulle udskiftes med nye energieffektive LED-armaturer i et af kommunens store boligområder.

Fleksibelt og effektivt samarbejde

I det store boligområde "Viben", "Hjejlen" og "Rylen" i Tønder har Intego udskiftet ikke færre end 175 gadelygter til LED-armaturer. "Vi har haft en god dialog og et godt samarbejde med Intego omkring projektet. Vi blev enige om først at opsætte de nye gadelygter på alle stier omkring boligområdet – og derefter i alle lommerne. Intego indsatte et stort antal montører, så gadelygterne hurtigt blev udskiftet og sat i drift. Samarbejdet er forløbet problemfrit og ganske som aftalt", fortæller Yrsa Schmidt, sagsbehandler i Tønder Kommunes Teknik- & Miljøafdeling – Vej, Park og Arealdrift. Samtidig med udskiftningen af armaturerne er sikringsindsatserne i masterne blevet udskiftet, så de nu er opgraderet til Klasse II. Det betyder, at risikoen for at få et elektrisk stød ved berøring af masten nu er minimeret.

Store besparelser med LED-armaturer

Via et energistyringsprogram kan man hos Tønder Kommune allerede nu aflæse de store fordele ved den nye LED-løsning. "Vi kan tydeligt se, at LED-gadelygterne er meget energibesparende. I forhold til strømforbruget med de gamle kviksølvsarmaturer har vi reduceret energiforbruget med ca. 40 %. Så de nye gadelygter lever bestemt op til vores forventninger", understreger Yrsa Schmidt.

Minimalt vedligehold

Kent Rostgaard Johansen, der er formand hos Intego og ansvarlig for samarbejdet med Tønder Kommune, fortæller, at de gamle gadelygters energiforbrug var ca. 50-80 watt pr. armatur, hvorimod LED-armaturerne kun bruger 5 watt. "LED-armaturer har desuden en meget lang levetid, og vi forventer, at hvert armatur vil fungere vedligeholdelsesfrit i 10-12 år", tilføjer han. Tønder Kommune vil dermed opnå yderligere besparelser, idet udgiften til drift og vedligehold af gadebelysningen på sigt vil blive reduceret kraftigt.

Øget belysningskvalitet med LED

LED-belysning giver ud over store energimæssige og økonomiske besparelser også nye muligheder for at designe og styre gadebelysningen. Det fremhæver Yrsa Schmidt som en stor fordel: "LED-armaturerne giver et helt andet lys end en traditionel gadelygte. Lyset kan "skæres", så det følger vejen, og vi undgår "lysforurening" opad eller til siderne, hvor der ikke er brug for lys. Kvaliteten af selve belysningen er helt sikkert også højere end ved de gamle armaturer", siger hun.

Kompetent samarbejdspartner

Fra 2016 påbegynder Tønder Kommune en kontinuerlig opgradering af gadebelysningen til LED-armaturer i hele kommunen. "Jeg kunne godt forestille mig et udvidet samarbejde med Intego, og jeg vil bestemt anbefale dem som en kompetent partner. Både i forbindelse med drift og vedligehold samt ved implementering af LED-belysning", slutter Yrsa Schmidt. Tønder Kommune sender opgaven i udbud i løbet af 2015.