Termografering forebygger akutte driftsstop hos DLG

I spidsbelastningsperioder oplever DLG stor belastning på flere af deres anlæg. Som en forebyggende foranstaltning indgik koncernen derfor en samarbejdsaftale med Intego omkring termografering af 50 anlæg fordelt over hele landet. De termiske billeder afslører fejl og mangler og reducerer herved akutte nedbrud og strømafbrydelser.

DLG-koncernen er et af Europas største landbrugsselskaber og har i dag ca. 28.000 danske landmænd som ejere. Høstsæsonen er en af koncernens spidsperioder, og her er det altafgørende, at produktionen kører uden stop. I forsommeren besluttede DLG derfor at få kontrolleret de mest belastede hoved- og styretavler for eventuelle skjulte fejl. Formålet hermed var at undgå generende og dyre driftsstop i den kommende spidsperiode.

Landsdækkende service vægtes højt

De 50 DLG afdelinger ligger spredt over hele landet, og det stillede krav til planlægningen af forløbet. "En væsentlig årsag til, at vores valg faldt på Intego som servicepartner, var, at virksomheden ligesom os er landsdækkende. Intego har derfor en størrelse og en geografisk dækning, der muliggjorde en både effektiv og lønsom planlægning af de mange termograferinger", fortæller Søren Villumsen, drift- og logistikdirektør hos DLG. Ved at samle alle termograferingerne hos Intego har DLG samtidig kun én leverandør og derved ét kontaktpunkt, som både termograferer, kvalitetssikrer og ensarter opgaveløsningen i alle 50 afdelinger.

Et effektivt værktøj

Integos termografioperatører besøgte systematisk de 50 afdelinger og gennemførte termografering samt visuel kontrol af el-tavler og installationer. "Efter hvert besøg blev der udarbejdet en detaljeret termografirapport med fejl- og mangelliste samt dokumentation for anlæggets generelle tilstand. Eventuelle fejl og mangler blev kvalificeret ud fra tre standarder alt efter, om fejlen skulle udbedres straks, snarest eller ved lejlighed", fortæller Brian Bisgaard Kristensen, overmontør hos Intego A/S.

Certificering er garanti for kvalitet

Når en termografering gennemføres korrekt, er den medvirkende til at reducere risikoen for driftsstop eksempelvis forårsaget af strømafbrydelser eller tavlebrand. Alle Integos termografioperatører har en el-teknisk uddannelse og er certificerede i Level 1 ved Dansk Brand- og sikringsteknisk institut efter Nordisk Guideline 'Certificering af personer der udfører el-termografering'. "Det er vores kunders sikkerhed for, at vi gennemfører termograferingen i henhold til alle gældende regler på områder", fortæller Brian Bisgaard Kristensen.

Et professionelt samarbejde

De 50 termograferinger blev gennemført til aftalt tid, og hos DLG er man rigtig godt tilfredse med afviklingen af projektet. "Det har været en væsentlig fordel for os, at vi har haft både kommunikation og kvalitetssikring samlet hos én partner. Intego gik til opgaven med stor professionalisme i både planlægnings- og afviklingsfasen, og hele processen er forløbet ganske gnidningsfrit. Vi har været meget tilfredse med Intego som samarbejdspartner på denne opgave", slutter Søren Villumsen.

Download