Danske industrivirksomheder går glip af store energibesparelser

Byggematerialeproducenten Knauf har på under et år sparet mange tusinde kroner ved at skærpe fokus på virksomhedens trykluftforbrug gennem intelligent og digitaliseret flowmåling og overvågning, og lignende gevinster er mulige for langt de fleste danske produktionsvirksomheder. Det vurderer den tekniske servicepartner Intego, der samarbejder med flere danske produktionsvirksomheder over hele landet. 

Kundens udtalelse:

- Umiddelbart efter, vi begyndte at aflæse data fra vores flowmålere, fandt vi med det samme en lækage på et filter, som vi ikke ville have identificeret manuelt. Lækagen gav et svind på 40 kubikmeter i timen, svarende til 220.000 kubikmeter tabt trykluft årligt, og ved at udbedre lækagen sparer vi nu estimeret 15.000 kroner om året bare på det ene målepunkt. Det alene svarer til en besparelse på næsten en procent af vores totale forbrug, så det siger en del om potentialet ved at arbejde med at reducere sit trykluftforbrug, fortæller maskinmester hos Knauf Jakob Levring Andersen og forsætter:

- Vi bruger trykluft til vores filtre, pakkemaskiner og vores støvblæsere, og med det nye system har vi nu en alarm, der giver besked, hvis trykluftforbruget overstiger en given værdi, og dermed kan vi reagere på eventuelle nye læk med det samme.

Download og læs mere om casen til højre.

Mailsignatur forbrugsmåling v4

Download

  • Opgaven omfatter:

    • Installation af IOT-boks
    • Overblik via cloudbaseret kundeportal
    • Besparende og miljøvenligt trykluftforbrug