Intego overtager el-afdeling hos fødevaregigant

I et konkurrencepræget marked vælger flere og flere virksomheder at benytte ekstern arbejdskraft. Én af dem er Danish Crown, og den 1 oktober 2011 blev en hel afdeling på et af fødevaregigantens slagterier overdraget til Intego. Målet er en mere rationel drift med større fleksibilitet og lavere omkostninger inden for el-området.

Det er første gang, at Danish Crown indgår en aftale med en ekstern leverandør om driftsopgaver på et slagteri, og det sker i en tid, hvor danske industrivirksomheder i stigende grad vælger at fokusere på deres kerneforretning. Særligt fremstillingsindustrien oplever i dag store konkurrencemæssige udfordringer. Derfor har Danish Crown valgt at gå forrest og tænke i innovative tiltag, som kan møde både fremtidens kunder og fremtidens industri. Overdragelsen af el-afdelingen på slagteriet i Blans er første skridt til at opretholde det nødvendige fokus på fødevareproduktion.

Større fleksibilitet i arbejdsdelingen

Virksomhedsoverdragelsen indebærer, at 12 tidligere Danish Crown ansatte elektrikere i fremtiden skal fortsætte deres arbejde i Intego regi, men med samme ansvarsområde som hidtil. Fremover bliver det Intego, som leverer mandskab til at dække vagtplanen i el-afdelingen på Danish Crown Blans, og de overdragede medarbejdere vil udgøre grundstammen heri.

Kontinuitet prioriteres højt

"Kontinuitet er et nøgleord, og derfor har det også været af stor betydning for os, at det i første omgang er de samme, erfarne medarbejdere, som skal løfte opgaverne i det daglige. Samtidig vægter vi den synergi, det giver, at Integos dygtige medarbejdere på sigt vil bidrage med nye ressourcer og kompetencer, som kan komplementere de eksisterende. Vore egne tidligere medarbejdere har ligeledes mulighed for at komme i rotation og udvikle og dygtiggøre sig ved også at løfte opgaver for andre kunder", fortæller Søren F. Eriksen, Direktør for Teknik og Produktion i Danish Crown. Efter virksomhedsoverdragelsen kan slagteriet samtidig mande op og ned efter behov og undgår derved at have overkapacitet og øgede udgifter i perioder med nedsat produktion.

Udviklingsmuligheder for medarbejderne

Danish Crown Blans er et stort set automatiseret produktionsapparat, som skal driftes og vedligeholdes 19 timer i døgnet. De el-tekniske medarbejdere udgør kernen i det set-up, og flere af dem havde før overdragelsen været ansat på slagteriet i mange år. "Det er naturligvis en stor forandring fra den ene dag til den anden pludselig at være ansat i en anden virksomhed. Hele overdragelsen er gået meget hurtig, men Intego har holdt et højt informationsniveau gennem hele processen, som jeg generelt har oplevet som positiv. Samtidig ser jeg en væsentlig fordel i at have fået flere kompetente kollegaer, som vi kan trække på ved spidsbelastninger", fortæller Rolf D. Thiesen, som nu er ansat som elektriker hos Intego.

Fremtidens industri

Selv om ordningen først lige er trådt i kraft i Blans, har man hos Danish Crown allerede tanker om at overdrage yderligere en håndværksafdeling på et andet af virksomhedens slagterier. I løbet af det næste års tid vil ledelsen foretage en evaluering af potentialet for effektiviseringer på blandt andet lønomkostninger samt fordele og ulemper ved den nye ordning, som foreløbig løber over en treårig periode. "Virksomhedsoverdragelsen har indtil nu levet op til vores forventninger, og det skyldes ikke mindst, at vi har haft stor tillid til, at vi har valgt den rette samarbejdspartner i Intego, som dels har det nødvendige kendskab til fødevareindustrien og dels kan mønstre en vis volumen, som er altafgørende for det fremtidige samarbejde", slutter Søren Eriksen.