1.200 energiregistreringer gennemført på rekordtid

Ændrede regler på afgiftsområdet har sat øget fokus på energiregistrering. Det har man kunnet mærke hos Intego, som i tæt samarbejde med Fiberlan har gennemført 1.200 energiregistreringer for Danmarks største detailhandelsvirksomhed Coop Danmark. Kun fire måneder efter kontraktindgåelse blev den sidste registrering gennemført.

De nye afgiftsregler betyder, at virksomheder fremadrettet kun får godtgjort energiafgiften på den del af strømforbruget, der anvendes til vareproduktion. En måde at skelne mellem de forskellige typer energiforbrug er ved at installere ekstra målere, så forbruget til henholdsvis produktion og komfort-energi bliver målt for sig. Energiregistreringerne hos Coop Danmark omfattede derfor også installation af målere til komfortenergi på steder, hvor det var aktuelt i de 1200 butikker. Dermed blev Coop Danmark i stand til at aflæse, hvor stor en del af energiforbruget, der er knyttet til hvert område.

Butiksbesøg over hele landet

Opgaven blev oprindeligt tildelt Keepfocus, som valgte Intego og Fiberlan som partnere til det omfattende registreringsarbejde. De mange butikker ligger spredt over hele landet, og blev fordelt med en tredjedel til Fiberlan, mens Intego sørgede for registreringerne i Daglig Brugsen og Fakta – i alt ca. 760 af det samlede antal butikker. "I forbindelse med en opgave som denne, er det en væsentlig fordel, at vi er en landsdækkende virksomhed af en størrelse, som giver os flere ressourcer og også betydeligt flere kompetencemæssige strenge at spille på. Arbejdet med at energiregistrere vores andel af butikkerne foregik i teams af to mand fra afdelinger placeret centralt i landet, fx Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Aabenraa og Odense" fortæller Jens Christian Nielsen, projektleder hos Intego.

Velsystematiseret proces

Samarbejdet mellem Intego og Fiberlan blev indledt med en introduktion til et webbaseret projektstyringsværktøj, Fiweb.dk. "Fiweb er meget geografisk fokuseret, og systemet gjorde det derfor nemt at planlægge opgaverne med et minimum af kørsel. Det er samtidig et let overskueligt registreringssystem, så når en af vores montører havde besøgt en butik, blev alle relevante data om butikkens udstyr og energiforbrug registreret i systemet, og den specifikke opgave afsluttet. Montøren blev derefter booket til en ny opgave", fortæller Jens Christian Nielsen.

Mange registreringer undervejs

Når en montør installerede en afgiftspligtig måler et eller flere steder i en butik, blev disse målere, type, nummer, omregningsfaktorer mv. også registreret i Fiweb. Målerne bliver typisk installeret i forbindelse med fx el/varmetæpper, vareramper, radiatorer, ventilationsanlæg eller air konditioner, men Coop Danmark ønskede samtidig også at få gennemført energiregistrering på andre områder i butikkerne. "Når vi alligevel var på besøg i butikkerne, registrerede vi blandt andet også den enkelte butiks varme-, vand- og elmålere, kontrollerede deres køle/frysemontrer samt bake off ovne", tilføjer Jens Christian Nielsen.

Et stærkt samarbejde

Samarbejdet og fordelingen af arbejdsområder mellem Intego og Fiberlan forløb ganske problemfrit. "Vores samarbejde med Intego er forløbet over al forventning. Vi indledte forløbet med en kort introduktion til vores projektstyringsværktøj, og derefter kørte projektet faktisk uden større indflydelse fra vores side. Både Fiberlan og Intego er vant til at løse lignende opgaver, og vi har derfor en fælles referenceramme, som har gjort det utrolig nemt at samarbejde", fortæller Henrik Rasmussen, Project Manager hos Fiberlan.

Stor tilfredshed med resultatet

Hos Coop Danmark er man også rigtig godt tilfredse med afviklingen af projektet. "Forløbet er gennemført helt i tråd med den tidsplan, der blev lagt forud for projektet. Vi er meget glade for, at vi nu har fået installeret målere på de områder, hvor det er aktuelt. De mange registreringer har samtidig givet os et rigtig fornuftigt udgangspunkt for den fremtidige energiregistrering samt -optimering i vores butikker", slutter Lars Zschau, energi- og teknikkonsulent hos Coop Ejendomme.