Opgradering af styresystem øger driftssikkerhed hos AVØ

Da det gamle styringsanlæg på Frederikshavn kraftvarmeværk trængte til en opgradering, trådte Intego til med stor ekspertise og erfaring på området. På kun 14 dage blev det nye anlæg implementeret og gennemtestet, og så var værket i fuld drift igen. Et grundigt forarbejde lå til grund for den hurtige og effektive proces.

Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk er en del af AVØ A/S og varetager forbrænding af affald fra Frederikshavn Kommune. I den forbindelse genererer værket el og fjernvarme, og indgår derfor som et led i den kommunale forsyningspligt. Det er således afgørende, at værkets maskiner kører uden stop; dels af hensyn til levering af el og varme og dels i forbindelse med afbrænding af affald. Værkets styringsanlæg trængte imidlertid til et grundigt eftersyn, og AVØ oplevede stigende udfordringer med at opretholde den sædvanlige høje driftssikkerhed.

Tid til en udskiftning

Eftersom dele af værkets gamle styringsanlæg samt tilhørende udstyr var af en type, som er under udfasning, var det blevet svært at skaffe nye reservedele til at gennemføre de nødvendige reparationer. Samtidig havde anlægget en alder, hvor det måtte forventes, at der med tiden ville opstå flere og flere fejl på udstyret. På den baggrund besluttede AVØ at undersøge muligheden for at opgradere, og her trådte Intego til med en løsning.

Grundigt forarbejde betaler sig

Værket måtte maksimalt være ude af drift i 14 dage, og det resulterede i en stram tidsplan. Af samme årsag udførte Intego et omfattende forarbejde for at sikre færrest mulige driftsforstyrrelser. Et grundigt gennemsyn af det eksisterende anlæg gjorde det muligt at finde de mest økonomiske og ressourcebesparende løsninger, blandt andet ved at anvende dele af det eksisterende udstyr og koble det sammen med det nye. "Før vi påbegyndte opgraderingen af Affaldskraftvarmeværkets styringsanlæg gennemførte vi et for-projekt, som i høj grad var koncentreret om, hvordan og hvornår udskiftningen af styringsanlægget kunne gennemføres for at påvirke driften mindst muligt. Vi var dermed så godt forberedt, at vi hurtigt og effektivt kunne løse de udfordringer, der opstod under den faktiske gennemførelse af projektet uden at påvirke tidsplanen", fortæller Automationschef, Lars Gustafson.

AVO-AS

Samarbejdspartner med topkarakter

Hos AVØ betragter man projektet som en stor succes: "Udskiftningen af vores SRO-anlæg forløb helt i tråd med vores forventninger, og vi er alle meget imponerede over Integos professionelle håndtering af såvel processen samt selve implementeringen af det nye anlæg. Der var lagt en stram tidsplan, som blev overholdt blandt andet som følge af Integos grundige forarbejde. Intego har klaret opgaven til topkarakter og har været en yderst kompetent samarbejds- og sparringspartner, som vi gerne arbejder sammen med på eventuelle fremtidige projekter", udtaler Orla Frederiksen, Driftsleder hos AVØ.

Download