Hovedforsyning udskiftet på kun tre døgn

På kun tre dage har Arla-virksomheden Akafa fået udskiftet deres hovedtavle. Fabrikkens bærende maskiner er i drift 362 dage om året, og det lagde pres på Intego, som blev valgt til at løfte opgaven under det kortvarige produktionsstop. Opgaven inkluderede udvidelse af føringsveje, udskiftning af kabelinstallation samt test og opstart af anlæg.

78.000 tons mælkepulver og sterilfløde flyder hvert år gennem Akafas fabrik. De store spraytårne arbejder på højtryk for at opretholde den omfattende produktion, og derfor foregår service og vedligehold under nøje planlagte produktionsstop.

Tæt samarbejde

Tre døgn er kort tid, når en hovedtavle skal skiftes. Hos Intego betragtede man det som en spændende udfordring og en god mulighed for at trække på virksomhedens brede kompetencer. "Det krævede et solidt forarbejde, hvor vi planlagde forløbet fra start til slut. Vi har udskiftet den eksisterende 1200A maskintavle, udvidet føringsveje, omlagt kabelinstallation samt gennemført tests på under tre døgn", forklarer Christian Weis, elektriker hos Intego. Opgaven blev løst i tæt samarbejde med Akafas egne medarbejdere, som varetog opmærkningen af det gamle anlæg, mens otte af Integos elektrikere var beskæftiget med tavlearbejdet.

Hurtig ekspedition

Produktionen blev sat i stå kl. 7 en mandag morgen, og kl. 15 onsdag skulle tavleskiftet være gennemført. "Integos tilbud lød på en samlet løsning, som inkluderede både tavle og montagearbejde. De udarbejdede de relevante lister, lavede kabelplaner osv., og arbejdet var hele vejen igennem utrolig
godt planlagt", fortæller Christian Andreasen, el-installatør hos Akafa. Udskiftningen af den gamle tavle har betydet en opgradering fra IT system til TN system. "Det er lettere for os at fejlfinde, og vi har fået en bedre styring, som også på sigt vil resultere i kortere produktionsstop", forklarer Christian Andreasen.

Forståelse for fødevarer

Samarbejdet mellem Akafa og Intego strækker sig også ud over det pågældende projekt. Derfor har Intego et indgående kendskab til Akafas produktionsset-up. "Intego har qua vores tætte samarbejde en værdifuld forståelse for, hvor vigtigt det er for os at begrænse produktionsstop. Og så har de erfaring med fødevarebranchen og kender de hygiejneregler, der nødvendigvis må overholdes - også i forbindelse med et tavleskift", forklarer Christian Andreasen.

Over al forventning

Hos Akafa er man glade for det gode samarbejde. "Vi er meget imponerede over den indsats, som Intego har leveret i forbindelse med dette projekt. Tavleskiftet er ganske enkelt forløbet over al forventning, og Intego har gjort en enestående indsats for at nå i mål med projektet inden for den aftalte tidsplan", slutter Christian Andreasen.

Download