Kunderne smiler efter målerskifte

13.500 af AffaldVarme Aarhus' kunder står overfor en målerudskiftning – og en god oplevelse. Opgaven varetages af Intego, og en opinionsundersøgelse efter udskiftning af de første cirka 300 målere har vist stor tilfredshed hos kunderne. Et målerskifte er både nemt og hurtigt, mener hovedparten.

I fremtiden kan AffaldVarme Aarhus fjernaflæse forbruget på de nye målere til fordel for både forsyningsselskab og kunder. Det omfattende projekt blev sendt i EU-udbud i 2012, og blev vundet af Kamstrup med Intego som underleverandør på montagedelen.

Totaloplevelsen i fokus

Hos AffaldVarme Aarhus er totaloplevelsen i fokus, når en målerudskiftning gennemføres. Derfor iværksatte man også en grundig evaluering af de første kundebesøg for at sikre en gennemgående høj kvalitet. "89 % af vores kunder har været meget tilfredse med Integos service, og det er et fantastisk godt resultat", fortæller Erik Brender, projektleder hos AffaldVarme Aarhus. Ifølge undersøgelsen er langt størstedelen af de planlagte målerudskiftninger udført til aftalt tid, og kunderne fremhæver, at arbejdet foregik både hurtigt og nemt, samt at de var tilfredse med montøren.

Stor opgave at koordinere

Processen forud for et kundebesøg indledes med et informationsbrev afsendt fra AffaldVarme Aarhus. "Kunderne bliver bedt om at ringe ind og aftale en tid til målerskifte. I den forbindelse har vi oprettet en call-center funktion, som koordinerer arbejdet med vores montører," forklarer Thomas Pedersen, projektleder hos Intego. Som en ekstra service opsøger Integos montører også aktivt de kunder, som ikke selv får ringet ind. Det sker, når der opstår et hul i arbejdsplanen, og er derved med til at opretholde en høj fremdrift.

Stor beslutningskompetence

Integos montører har fået tildelt stor beslutningskompetence, når det kommer til at sikre kunderne en god oplevelse. I projektets indledende fase har AffaldVarme Aarhus haft afsat en mand, som i samarbejde med Integos montører har truffet beslutninger om flytning af interiør, ombygningsarbejde ol. På den måde har Intego hurtigt kunne løse eventuelle udfordringer med kundernes individuelle ønsker for øje. "Det har været en positiv oplevelse at være vidne til montørernes selvstændige og professionelle arbejdsform. De har været meget lydhøre over for forbedringsforslag, og i øjeblikket er der generelt en meget høj tilfredshedsprocent internt i huset, når det kommer til både Kamstrup og Integos arbejde", fortæller Erik Brender.

Et samarbejde for fremtiden

Alle AffaldVarme Aarhus' 53.500 kunder skal have skiftet målere hen over de kommende år. Udbuddet er delt i to, hvoraf det første udbud er opdelt i to optioner med 13.500 målerskift i første runde og 10.300 i anden. Såfremt AffaldVarme Aarhus afgiver en positiv vurdering af Kamstrup og Integos arbejde, får konsortiet også til opgave at skifte de resterende 10.300 målere. "I den nærmeste fremtid skal vi evaluere hele processen, og vi forventer at have en endelig afgørelse på projektets videre forløb i foråret 2013", slutter Erik Brender.