Intego kaster nyt lys over Aalborg Stadion

Aalborg Stadion var et af de fire danske fodboldstadions, som i juni 2011 lagde græs til EM i fodbold for U21 herrer. I den forbindelse planlagde Aalborg Kommune en udskiftning af det daværende banelysanlæg, og som hovedentreprenør var Intego ansvarlig for koordinering af det omfattende projekt fra start til slut.

Fornyelsen af Aalborg Stadions lysanlæg omfattede blandt andet fire helt nye, specialdesignede master, projektører, transformerstation, tavler og tavlerum. De nye master kan i modsætning til den tidligere stadionbelysning levere en lysintensitet på 1400 lux, og det var et krav forud for Aalborg stadions værtsrolle ved U21-EM.

Nye udfordringer undervejs

Oprindeligt var projektet lige til at gå til; otte huller af 3x3 meter skulle graves og gevindstænger til hvert masteben placeres i hullet, som blev lukket til med beton. Da arbejdet først gik i gang, viste opgaven sig dog at være mere omfattende end først antaget. De nye lysmaster er specialdesignet til Aalborg Stadion og er udformet som et stort A. For at holde de 42 meter høje master i den rette vinkel, var man nødsaget til at øge størrelsen på hullet til mere end det dobbelte, og det betød, at installationer i jorden omkring stadion i flere tilfælde måtte flyttes, før man kunne fortsætte gravearbejdet.

20.000 L vand i vejen

Installationerne omfattede blandt andet fjernvarmeledninger, højspændingskabler, vand- og trykledninger. "I forbindelse med gravearbejdet rådførte vi os løbende med de pågældende forsyningsvirksomheder, som vejledte os i, hvilke installationer det var muligt at lægge om. For eksempel har stadion et omfattende vandingsanlæg med 20.000 L vand, som af praktiske årsager ikke kunne flyttes og derfor måtte bygges ind i fundamentet", fortæller Allan Christensen, Elektriker hos Intego.

130 tons tung kran

De nye lysmaster bestod af tre sektioner på 14 meter, som blev leveret på byggepladsen. På grund af både omfang og vægt var det en større opgave at samle de tre delelementer. Løsningen blev en 130 tons tung kran, som rejste de høje master. Sideløbende med lysprojektet var kommunen i gang med at renovere området omkring stadion, og det krævede derfor en del koordinering at finde den nødvendige plads, så lastbiler og mobilkraner kunne køre ind på stadionpladsen. "Intego har hele vejen igennem haft en god forståelse for projektet og har håndteret logistikmæssige udfordringer og småproblemer både effektivt og professionelt", fortæller Knud Haase, Teknisk Serviceleder hos Aalborg Kommune.

Ledninger i kilometervis

Hver af de fire master har 42 lamper, og der skal mange meter ledning til at levere den høje lysintensitet. "Vores elektrikere har lagt én kilometer ledning ind i hvert masteben og i alt cirka 15 kilometer ledning i forbindelse med projektet", udtaler Allan Christensen. Der blev også gravet 1800 meter kabler ned hele vejen rundt om stadion som forsyning til de nye mastetavler og tavlerum.

Nyt anlæg giver nye fordele

Projektet omfattede også opgradering af eksisterende betjeningspanel, som blev monteret ved spillertunnellen i stadions kælder. Det nye anlæg har en række nye betjeningsfunktioner, som på sigt kan bidrage til en mere rentabel drift af lysanlægget. "De nye master har fem forskellige lysniveauer, og pærerne er grupperet, så de lyser afhængigt af behovet til fx rengøring, danske eller udenlandske kampe. Med det nye betjeningspanel er det blevet muligt at følge med i, hvor mange driftstimer der er brugt i hver gruppe og dermed vurdere, om det er mest rentabelt at skifte én eller flere pærer ad gangen", fortæller Allan Christensen.

Ros til hovedentreprenør

Som hovedentreprenør har Intego ud over det el- tekniske arbejde også varetaget den daglige koordinering med forskellige aktører, herunder stadions tekniske afdeling, Aalborg Kommune, forsyningsvirksomhederne samt Cowi, som var bygherrerådgiver på projektet. "Set i forhold til de uforudsete udfordringer, som opstod undervejs, har Intego været yderst omstillingsparate, løsningsorienterede og ikke mindst samarbejdsvillige. Der har hele vejen igennem projektet været en åben og ærlig dialog, og det har faktisk været nemt at sidde i rollen som bygherrerådgiver; hvis Intego konstaterede et problem, fandt de selv en løsning, som blev forelagt bygherren til godkendelse," udtaler Thomas Nørgaard Christensen, Projektleder og Bygherrerådgiver hos Cowi A/S.