Kvalitet og Certificering

 Hos Intego er kvaliteten i orden

Kvalitet hos Intego A/S udmøntes i ”Best Practice" og vi er certificeret efter ISO 9001. Hent vores certifikat under download.

Kvalitetspolitik

Intego A/S fokuserer på kvalitet og kvalitetssikring for at nå vores målsætning om at give dig det produkt, du har bestilt i den rette kvalitet og til rette tid. Dvs. et produkt med egenskaber, der opfylder de krav, du har stillet. 

Den målsætning søger vi at opnå ved:

  • At forstærke kvalitetsbevidstheden i alle led i organisationen. Vi opnår en øget bevidsthed om kvalitetssikringsbegrebet gennem en systematisk behandling af de aktiviteter, der er knyttet til det enkelte led i organisationen og til den enkelte medarbejder.
  • At gøre kvalitetssikringen af de enkelte aktiviteter konkret lige fra tilrettelæggelsen til udførelsen af en opgave gennem anvendelse af ”Best Practice".
  • At sikre, at Intego A/S er certificeret efter ISO 9001:2008 for El-anlæg, Automation og Service.
  • Direktionen i Intego A/S vil til enhver tid sikre, at kvalitetspolitikken er kendt og efterleves. At der afsættes de nødvendige ressourcer til at overholde kvalitetspolitikken, og at der sker intern revision af kvalitetssikringen med faste intervaller. 

Best Practice

Best Practice er grundlaget for ISO-certificeringen i Intego A/S. Best Practice er den arbejdsmetode, der sikrer, at vi altid forsøger at finde den mest optimale løsningsmodel for en delproces og udbrede denne ”Best Practice” i hele virksomheden. 

Best Practice er et dynamisk værktøj, der udvikler sig i takt med, at vi udvikler virksomheden. Det er samtidig din sikkerhed for, at vi lytter til dig og følger opmærksomt med i samarbejdet. Det kunne jo være, at vi undervejs i en proces opdager en mulighed for at forbedre vores arbejdsgange til gavn for både dig og os.