Lovpligtige og andre eftersyn

Få sikkerhed for, at I opfylder myndighedskrav til eftersyn! Overlad lovpligtige og andre eftersyn til os, så sørger vi for at de bliver udført til tiden!

Intego A/S er autoriseret på en lang række områder inden for el-teknik og mekanik. Vi tilbyder derfor at forestå jeres lovpligtige og andre eftersyn.
Vi har udviklet et IT-system, som sikrer, at vi udfører jeres eftersyn til tiden. Samtidig har I fuld WEB-adgang, via vores kundeportal på hjemmesiden, til at se eftersynsrapporter, logbøger m.v.. Herved kan I altid dokumentere overfor Arbejdstilsynet, Brandmyndigheder eller andre instanser, at I overholder lovgivningen.

Lovpligtige eftersyn

Myndighederne stiller stadig flere krav til personsikkerhed, til bygninger, udstyr og materiel, herunder til lovpligtige eftersyn. Noget udstyr må man selv kontrollere, men det meste skal udføres af autoriserede serviceteknikere. Kravene fremgår bl.a. af:

  • Beredskabslovgivning
  • Stærkstrømsbekendtgørelsen
  • Bygningsreglementet m.v.

Det er virksomhedens ansvar, at den lever op til kravene, ved at virksomhedens bygninger og udstyr er funktionsdygtige og lovlige, og at der udføres regelmæssige eftersyn, typisk årligt. Ved manglende udførelse eller dokumentation for lovpligtige eftersyn kan virksomheden risikere påbud og bøder, såfremt myndighederne konstaterer, at kravene ikke overholdes.

 

Kontakt

Er du interesseret i, hvad Intego kan tilbyde netop dig? - Så kontakt os enten via tlf. 99 36 40 00 eller intego@intego.dk. Du kan også lade os kontakte dig ved blot at udfylde nogle få oplysninger her. Så sørger vi for, at du får direkte kontakt med den medarbejder du har brug for.

Sidste nyt

31-3-2014
Intego-lærlinge besøger Solar Explorium...31-3-2014
Intego sikrer mobildækning i Sundhedshuset i Aalborg...31-3-2014
Skjern Fjernvarme får 100 % opdateret dokumentation...